www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Указания за търсене

________________________________________________________________________________________________

Указания за търсене на информация в сайта на списание “Педиатрия”

1. Търсене без „търсачка”

Ако желаете да намерите конкретен брой на списанието, кликнете в лявата лента върху Години на издаване (съответно, върху година и брой). По същият начин можете да кликнете върху SUPPLEMENTUM за общопрактикуващия лекар, за да намерите съдържанието на SUPPLEMENTUM по отделни години.

2. Търсене на информация с използване на вградената „търсачка” по ключови думи

Сайтът на списание “Педиатрия” разполага с алгоритъм (“търсачка”) както за търсене на текст по ключова дума (или комбинация от ключови думи) от наличната база данни, така и за визуализиране на резултатите от това търсене в подходящ вид. Базата данни съдържа броевете на Списание “Педиатрия” от 1970 година. За публикуваните броеве в периода 1970-1991 год. информацията включва единствено тяхното съдържание. За периода след 1992, ще намерите съдържание и абстрактите на статиите на английски език. От брой 2 на 2010 година се публикуват и абстракти на български език. Всеки брой на списанието е поставен в отделен файл (Article). Така, „търсачката” проверява всеки Article (брой) за наличието на ключовата дума, която търсите. Тук ще ви запознаем с няколко видове търсене, които „търсачката” предлага.

Обикновено търсене

Обикновеното търсене се използва, когато търсите по единична ключова дума. За комбинация от ключови думи е по-добре да се използва разшитеното търсене (виж по-долу).

Написвате ключовата дума в полето за търсене (search…) на мястото на думата search. Могат да се въвеждат минимум 3 и максимум 20 знака.

Можете да пишете на кирилица и латиница. Няма значение дали използвате главни или обикновени букви. Не можете да използвате символи от други азбуки (гръцката, немската, френската, други) – като , други.

Пример: Ако въведете ключовата дума рекомбинантен (без кликване върху десния бутон или натискане на Enter) ще се появи следния резултат:

В падащият прозорец ще се появят първите 5 разултата (по година и брой). Можете да кликнете върху тях и ще се отвори съответния файл в който се съдържа ключовата дума. Можете да затворите този падащ прозорец с кликване върху Close или да видите всички резултати от търсенето с кликване върху View all results.

Ако кликнете върху View all results ще се появи:

Функциите на Search Keyword, Ordering и Search Only ще бъдат разгледани по-надолу. Те са елементи от разширеното търсене.

В останалата част на прозореца показаната информация има следното значение:

Search Keyword рекомбинантен – показва търсената ключова дума.

Total: 10 results found. – Броят на намерените броеве на списанието в които има съответствия. Внимание - сайтът ще намери първото съответствие (а не всички) на ключовата дума в съответния брой на списанието. Указания за намирането на всички съответствия в даден брой виж по-надолу.

Page 1 of 2 – указват се в колко страници са разположени намерениете резултати.

Display# 5 – може да укажете броя на резултатие, които „търсачката” да помести в една страница. В случая са указани 5, но могат да бъдат 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, All (всички).

1. 1991, ….

2. 1996 1 …. – показва се името на файла в който е намерена ключовата дума (заедно с директорията и датата на създаване – без значение за търсенето). За улеснение на читателите името на файла съвпада с годината на издаването и броя на книжката. В изведената част от текста на броя в жълто е обозначена ключовата дума - рекомбинантен. Ако искате да отворите интересуващият ви брой, кликвате с мишката, примерно върху 1996 1.

По надолу в страницата ще намерите всички броеве в които „търсачката” е намерила зададената ключова дума. „Търсачката” е направила списък на тези броеве, по година на издаване и брой на книжката.

Намиране на повече съответствия на ключовата дума в даден брой

Отваряте файла (Article) на съответният брой с кликване на мишката върху нея (годината и броя на книжката са подчертани) – примерно 1996 1 .

След отварянето на броя използвайте локалната „търсачка” на съответния браузър (Ctrl + F за Internet Explorer 8 и Mozilla Firefox). Ще се отворят лентите за търсене - за Internet Explorer 8 в горната част на браузъра, за Mozilla Firefox в долната част на браузъра.

Написвате пак ключовата дума в локалната „търсачка” (в случая рекомбинантен), натискате Enter от клавиатурата и се тогава се появяват всички сътветствия за дадената статия.

За Internet Explorer 8:

За Mozilla Firefox:


С бутоните Previous и Next ще видите всички съвпадения на ключовата дума, която търсите, вече в конкретния брой. Използването на локалните търсачки са за предпочитане при по-детайлно тъсене (комбинация от ключови думи, ключови думи с повече от 20 знака, т.н.) тъй като разполагат с повече възможности за търсене. За повече информация за възможностите на локалните търсачки отворете Help на съответния браузър.

Друга възможност за намиране на повече съответствия на ключовата дума в даден брой е да копирате текста на броя и да го редактирате с текстов редактор (примерно MS Word). При това положение можете както да намерите информация с търсене на ключови думи с използване на „търсачка”та на текстовия редактор, така и да си отделите с редактиране на текста само тази информация, която ви е необходима.

Разширено търсене

От Главното меню вляво изберете Разширено търсене. Ще се отвори страница с указания за разширеното търсене. Разширенето търсене се използва за по детайлно търсене (примерно комбинации от ключови думи). При търсене по комбинации между ключови думи не е необходимо между тях да поставяте знаци ( , +, други ) – достатъчно е между ключовите думи да има интервал.

Ако избрете опцията Разширено търсене – вариант ще се появи:

Можете да използвате следните възможности:

1.

All words (зададена по подразбиране) - ако сте написали комбинация от думи, примерно две, ще се търсят и двете думи заедно в текста;

Any words - ако сте написали комбинация от думи, примерно две, ще се търсят и двете думи заедно и поотделно в текста;

Exact Phrase – ще бъде търсено точно това, което сте изписали да се намери.

_____________________

2.

Newest First, Oldest First – резултатите се подеждат по дата на публикуване (опции с по-малко значение за този сайт).

Most Popular – резултатите се подеждат по търсеност (опция с по-малко значение за този сайт).

Alphabetical (зададена по подразбиране) – резултатите се подеждат по дата на публикуване (тази опция е важна, защото подрежда резултатите по годините на публикуване по възходящ ред).

Section/Category – резултатите се подеждат по технологичния начин на публикуване в самия сайт (опции с по-малко значение за този сайт).

_____________________

3.

Search Only е опция с по-малко значение за този сайт, защото информацията за търсене е разположена само в Articles.

4. Search Keyword – тук ще се появи ключовата дума при търсене.

5. Total: 0 results found. – тук ще се отразят намерените резултати.


Начало^^ Top ^^